Coachande samtal

Svan”Om du inte bestämmer vad du vill, kommer någon annan att göra det åt dig.”

 

Under våra samtal är det du som bestämmer vad vi skall tala om och vad du vill förändra i ditt liv eller vilket mål du vill nå.

Professionella samtal för förändring

Har du samtal med medarbetare du drar dig för att genomföra?
Genom våra samtal får du de verktyg du behöver för att genomföra samtalen på ett bra sätt för båda parter.

Genom coachande samtal får du hjälp att
  • sortera dina funderingar och tankar
  • skilja på vad som är dina egna önskemål och vilka som är andras
  • bli medveten om den förmåga och den kunskap du redan har
  • upptäcka vad du behöver för ny kunskap, erfarenhet och/ eller hjälp