Juridik

Det uppstår ofta frågor och funderingar vad som gäller vid olika tillfällen i livet både privat och i arbetslivet.

Konsumenttjänstlagen är aktuell för dig som entreprenör och för dig som privatperson vad gäller om- och tillbyggnad hos privatperson.

Vad gäller exempelvis vid separation och dödsfall när du är gift eller när du är sambo?

Behöver du skriva ett testamente?

Ibland behöver du en fullmakt, men tänk på att utforma den så att den passar just för ditt ändamål. Och kom ihåg att den du ger fullmakten till har rätt att sluta avtal som du blir bunden av.