Entreprenör

Arbete på byggnader åt privatperson
När du som företagare utför arbete åt en privatperson gäller konsumenttjänstlagen. Den gäller oavsett om du gör en ny- eller tillbyggnad av bostadshus eller utför andra arbeten på byggnader åt privatpersoner.

Skriftlig överenskommelse
Se till att alltid ha en skriftlig överenskommelse med din kund! Med ett skriftligt avtal har både du och din kund svart på vitt på vad ni kommit överens om.

Vad vill kunden ha utfört?
Vad har du lovat?
Vad har ni kommit överens om?