Fullmakt

Viktigt!

Du måste lita på den du ger en fullmakt till!
Den du ger fullmakten till får ju rätt att sluta ett avtal i ditt namn.  Ett avtal som du blir bunden av.

Här tas inte framtidsfullmakt upp.

Att överväga innan du ger en fullmakt
  • Vad ska den du ger fullmakten ha rätt att göra i ditt namn?
  • Ska fullmakten gälla en viss sak och/eller en viss tid?

En fullmakt behöver inte vara bevittnad, men den har större bevisvärde om den är bevittnad.

Ska fullmakten användas på banken eller på posten kräver de oftast att du använder deras egna formulär.

Återkalla en fullmakt

En fullmakt återkallas på samma sätt som den gavs. Men bästa sättet att återkalla en skriftlig fullmakt är att riva originalet.

Exempel på fullmakter

Nedan finner du tre exempel på fullmakter.
Observera att det är exempel på fullmakter som måste justeras efter varje enskild situation. Det är viktigt att en fullmakt skrivs så den passar för just ditt ändamål.
Tänk också på att vara tydlig med vad fullmakten omfattar och att den du ger fullmakten har rätt att sluta ett avtal som du blir bunden av.

En snäv fullmakt – för ett speciellt ändamål

”Jag ger Svea Svensson fullmakt att för min räkning sälja min bil, Volkswagen, med registreringsnummer ABC 123 och att ta emot betalning för bilen.

Fullmakten gäller till 2019-02-01.

Göteborg 2018-01-01”

Skrivs under av den som ger fullmakten med namn och namnförtydligande – personnummer – adress – telefon

Bevittnas av två med namn och namnförtydligande – adress – telefon

En snäv fullmakt – under en viss tid

”Jag ger fullmakt åt Svea Svensson, Göteborgsgatan 9, Göteborg, att under tiden 1.10 – 31.12.2018 för min räkning köpa in en mobiltelefon och teckna det telefonabonnemang till som hon anser lämpligt.

Göteborg 2018-10-01”

Skrivs under av den som ger fullmakten med namn och namnförtydligande – personnummer – adress – telefon

Bevittnas av två med namn och namnförtydligande – adress – telefon

En mycket vid fullmakt

Det är mycket viktigt att du bara ger en sådan här vid fullmakt till någon du har fullt förtroende för.

”Härmed ger jag fullmakt till Svea Svensson, personnummer 451023-1235, under tiden 2018-01-01–02-01 att i mitt namn och för min räkning kvittera alla försändelser och att i bank ta ut pengar, som finns insatta på mina konton.

Även i övrigt har hon rätt, under samma tidsperiod, att i alla angelägenheter som angår mig företräda mig och bevaka min rätt.

Göteborg 2018-01-01”

Skrivs under av den som ger fullmakten med namn och namnförtydligande – personnummer – adress – telefon

Bevittnas av två med namn och namnförtydligande – adress – telefon