Testamente

En del ord är inte självklara, därför hittar du en del ord förklarade i slutet av texten.

Vem ärver dig?

  • I första hand – din make/maka om du är gift (även dina barn om de inte är gemensamma).
  • I andra hand – dina barn och om de inte är i livet, dina barnbarn osv.
  • I tredje hand – dina föräldrar och om de inte är i livet, deras barn (dina syskon) osv.
  • I fjärde hand – dina mor- och farföräldrar och om de inte är i livet, deras barn. Men sedan är det stopp, för kusiner ärver inte varandra.
  • I femte hand – Allmänna arvsfonden. På Allmänna Arvsfondens hemsida www.arvsfonden.se kan man läsa att fondens medel enligt lagen om Allmänna arvsfonden ska delas ut för att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.

Vem vill du ska ärva dig?

Genom att skriva ett testamente kan du själv bestämma vem som ska ärva dig. Ex. din sambo – en släkting – en vän – en anställd – en förening av något slag.

Vad kan du testamentera bort?

Du kan testamentera bort alla typer av egendom. Du kan testamentera bort allt du äger eller en viss sak eller en viss summa pengar.

Men några saker bör du tänka på,
  • Om du är gift  när du avlider ska först en bodelning göras där den efterlevande maken har rätt till hälften av all egendom som inte är enskild egendom. Maken har i bodelningen alltid rätt till minst ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp. Det som sedan blir kvar efter bodelningen är arv efter den avlidne.
  • Om du har barn  så har de alltid rätt till sin laglott. Oavsett vad du skrivit i ditt testamente.
  • Finns egendomen kvar när du har avlidit? Har du sålt eller på annat sätt blivit av med en specifik sak du testamenterat bort i ett testamente? Tänk på att med jämna mellanrum läsa igenom ett testamente du skrivit och skriv ett nytt om det behövs.

Blir barnen arvlösa?

Nej … det går aldrig att göra dina barn arvlösa. Oavsett vad du skriver i ett testamente har de alltid rätt till halva sin arvslott, det vill säga sin laglott.

Men … de får inte sin laglott automatiskt om du har testamenterat bort allt. De måste tala om att de vill ha sin laglott. De måste kräva sin laglott när testamentet delges, eller vid bouppteckningen eller begära jämkning av testamentet hos tingsrätten inom sex månader från det de fått veta om testamentet.

Förklarade ord

Enskild egendom

Något man äger kan vara enskild egendom genom att man fått det i gåva eller i arv genom testamente. Det måste då stå i gåvobrevet eller i testamentet att egendomen ska vara enskild. Äkta makar kan också avtala om vad som ska vara var och ens enskilda egendom. (Det räcker inte med ett vanligt avtal utan skall göras på ett speciellt sätt.)
Effekten av att något är enskild egendom är bl.a. att det inte ska ingå i en bodelning mellan makar vid en skilsmässa eller vid ett dödsfall. Likadant kan enskild egendom aldrig ingå i en bodelning enligt sambolagen.

Arvslott

Den andel av ett dödsbo en arvtagare ärver enligt gällande lag eller enligt testamente.
Exempel: Greta är ogift när hon avlider. Hon efterlämnar två barn. Hennes tillgångar är värda 100 000 kr när alla räkningar och skulder är betalda. De två barnens arvslotter är 50 000 kr vardera.

Laglott

Den del av ett dödsbo som en bröstarvinge alltid har rätt till. Laglotten är hälften av arvslotten. Exempel: Se exemplet ovan under arvslott. Men nu har Greta efterlämnat ett testamente. Där står att barnen bara ska ha sin laglott, resten skall gå till Allmänna Arvsfonden. De två barnens laglotter är 25 000 kr vardera.

Bröstarvinge

Som bröstarvingar räknas biologiska barn, adoptivbarn och inseminerade barn (om fadern har godkänt konstgjord befruktning) och deras avkomlingar. Bröstarvingar har en skyddad position genom att de dels ärver före alla andra släktingar, dels genom att de inte kan göras helt arvlösa.

Delges

I detta fall när de får en kopia av testamentet med begäran om att de ska bekräfta att de fått se testamentet. Oftast sänds två kopior av testamentet över. En kopia att behålla och en kopia som ska undertecknas och sändas tillbaka.